Przeglądaj regularnie urządzenia grzewcze

Tylko regularne przeglądy zapobiegają usterkom, są warunkiem bezpiecznej, ekonomicznej eksploatacji i długiej żywotności urządzeń grzewczych oraz niskich wartości emisji dwutlenku węgla.

Zgodnie z artykułem 62. ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być poddawane okresowej kontroli przynajmniej raz w roku. Dotyczy to także urządzeń grzewczych.

Przeglądaj regularnie! Dopilnowanie przeglądu jest Twoim obowiązkiem!

Korzyści płynące z przeglądów:

  • przy sprawnie działającym urządzeniu (czysty palnik, czysta nagrzewnica, sprawnie działająca wentylacja,wystarczająca ilość powietrza do spalania) zawartość toksycznego tlenku węgla w spalinach jest śladowa,systematyczna konserwacja gwarantuje ponadto brak usterek wynikających ze zużycia poszczególnych części,minimalizuje ryzyko wystąpienia niespodziewanych awarii oraz wiążących się z nimi konsekwencji,
  • oznacza niższe koszty eksploatacji - oczyszczone i wyregulowane urządzenie osiąga wyższą sprawność energetyczną, dzięki czemu użytkownik ponosi niższe koszty eksploatacji bieżącej, sprawnie działające urządzenie oznacza też zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska zawartych w spalinach,
  • koszt systematycznej konserwacji jest niższy od kosztu naprawy wykonywanej po wystąpieniu awarii.


Nie czekaj z przeglądem do ostatniej chwili i już teraz zadbaj o swoje urządzenie!!!

POSIADAMY W SPRZEDAŻY DETEKTORY CZADU


 

(telefony serwisowe przyjmują zgłoszenia w godz. od 08.00-20.00)

 

           tel. 513 025 616 (serwis De Dietrich,Junkers, Viessmann)

tel. 510 394 091 (serwis Ariston, Vaillant, Buderus)