Zestaw Kondensacyjny
kocioł GB072 (moc 14,20, 24kW) +RC35+FA+czujnik c.w.u.+zasobnik (100, 120, 160 litrów)

Cechy kotła Logamax plus GB072
 • Najwyższe parametry pracy: Kocioł Logamax plus GB072 dostępny jest w trzech modelach jednofunkcyjnych i jednym dwufunkcyjnym. Modele jednofunkcyjne o mocach modulowanych do 14, 20 i 24 kW, posiadają niezbędne wyposażenie potrzebne do podłączenia i współpracy z zasobnikami ciepłej wody. Wersja dwufunkcyjna charakteryzuje się mocą 24 kW na cele ogrzewania. Na potrzeby ciepłej wody, moc kotła zwiększono do 30 kW (funkcja „booster”).
 • Bogate wyposażenie w standardzie: Najnowsze kotły Logamax plus GB072, maja w standardowym wyposażeniu intuicyjny sterownik BC20 z czytelnym i podświetlanym wyświetlaczem LCD. Sterownik posiada m.in. wbudowane funkcje „booster” i „ciepły start” dodatkowo podwyższające komfort użytkowania ciepłej wody. Standardowe wyposażenie kotłów GB072 stanowią m.in. palnik wykonany ze stali szlachetnej, wbudowane i pojemne naczynie wzbiorcze (12 litrów), przyłączeniowa płyta montażowa U-MA oraz adapter z króćcami pomiarowymi, umożliwiający łatwe i szybkie podłączenie przewodów powietrzno-spalinowych.
 • Szeroki wybór systemów regulacji: Do sterowania kotłem według temperatury zewnętrznej wystarczy sterownik BC20. Dodatkowo Logamax plus GB072 przystosowany jest do współpracy z nowoczesnym systemem regulacji Logamatic EMS, dającym możliwość sterowania bezprzewodowego (maksymalnie do 3 obiegów grzewczych), czy z zaawansowanym systemem Logamatic 4000 dając możliwość sterowania wieloma obiegami grzewczymi.
Cechy systemu regulacji Logamatic RC35:
 • moduł obsługowy dla systemu regulacyjnego Logamatic EMS i wszystkich źródeł ciepła wyposażonych w EMS;
 • moduł obsługowy dla regulacji prowadzonej według temperatury zewnętrznej lub temperatury pomieszczenia dla instalacji grzewczej, względnie komfortowy regulator temperatury w pomieszczeniu;
 • regulacja obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego; 
 • moduł obsługowy dla trzech dalszych obiegów grzewczych z zaworem mieszającym lub bez takowego, w połączeniu z modułami zaworów mieszających; 
 • licznik roboczogodzin zintegrowany z oprogramowaniem (software);
 • 6-kanałowy cyfrowy zegar sterujący (w połączeniu z modułami WM10 i MM10) z graficznym przedstawieniem cyklów załączeń; 
 • zintegrowana funkcja urlopowa dla każdego obiegu grzewczego, a cała instalacja z wyborem rodzaju obniżenia (wyłączenie, zredukowane, pogodowo); 
 • moduł obsługowy do regulacji odsprzężenia hydraulicznego (sprzęgło hydrauliczne) i jednego bezpośrednio dołączonego obiegu grzewczego bez zaworu mieszającego, w połączeniu z modułem sprzęgła hydraulicznego WM10; 
 • moduł obsługowy dla solarnego podgrzewania c.w.u. w połączeniu z modułem solarnym SM10 z graficznym przedstawieniem „uzysku solarnego” na wyświetlaczu modułu RC35; 
 • przełącznik wyboru rodzaju pracy dla: „AUTOMATYCZNIE, GRZANIE CIĄGŁE, OBNIŻENIE CIĄGŁE" Dany rodzaj pracy wyświetlany jest przy pomocy zielonych diod LED zintegrowanych w przyciskach; 
 • tymczasowa (przejściowa) zmiana wartości zadanej temperatury pomieszczenia do następnego punktu przełączenia programu sterującego; 
 • programowalny cyfrowy zegar sterujący dla programu dziennego i tygodniowego z ośmioma programami standardowymi oraz dwa swobodnie programowalne programy własne dla każdego obiegu grzewczego; 
 • nastawialne automatyczne dostosowanie temperatury obniżenia wg. DIN EN 12831, nastawialne oddzielnie dla każdego obiegu grzewczego (redukowanie dodatkowej mocy podgrzewania); 
 • wskazanie temperatury pomieszczenia, godziny i dnia tygodnia poprzez oświetlony wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania grafik; 
 • automatyczne dostosowanie temperatury zasilania przy zewnętrznych wpływach na temperaturę pomieszczenia (wielkości zakłócające), (montaż w pomieszczeniu mieszkalnym); 
 • wskazanie temperatury zewnętrznej wczoraj i dzisiaj w prezentacji graficznej 
 • przycisk jednorazowego ładowania c.w.u. 
 • obszerne funkcje serwisowe takie, jak monitorowanie, test funkcji, kontrola czujników, test LCD, komunikaty błędów, komunikaty serwisowe, wgląd do krzywych grzewczych, itd.; 
 • na życzenie wyświetlanie danych kontaktowych firmy instalacyjnej w razie usterki lub wymaganej konserwacji; 
 • odstępy między terminami konserwacji nastawialne według roboczogodzin lub daty; 
 • urządzenie włącznie z czujnikiem temperatury pomieszczenia i wspornikiem naściennym do montażu w pomieszczeniu mieszkalnym; 
 • sterowany mikroprocesorem.